Që nga fillimi i veprimtarisë së saj e deri më sot, agjensia e punësimit La Speranza ka rekrutuar me tepër se 1700 persona të kualifikuar drejt Italisë dhe jo vetëm.
Agjensia La Speranza, duke qënë e fokusuar në sektorin mjekësor, ka në fokus rekrutimin e mjekëve, infermierëve, fizioterapistëve por nuk mjaftohet vetëm në këta lloj profilesh.
Fotokopje pasaporte, fotokopje diplome, urdhëri i infermierit/mjekut/fizioterapistit, dëshmi penaliteti, dichiarazione di valone, programi i universitetit të ndjekur i përmbledhur nga konsullata, 2 fotografi për tu përdorur në dokumentacion, CV formati Europass në gjuhën italiane.
Kohëzgjatja e lejes së punës, në kuadër të marrëveshjes që La Speranza ka lidhur me shtetin italian, është 1 vit.
Po, aplikantët duhet të kenë përfunduar studimet universitare dhe të jenë të pajisur me licensën e ushtrimit të profesionit.
Eksperienca e mëparshme nuk është kriter por është një avantazh që do merret parasysh.